Sections
Part I General Provisions 187A-1 – 187A-15
Part II Fishing Rights 187A-21 – 187A-23
Part III Alien Aquatic Organisms 187A-31 – 187A-32
Part IV Aquatic Mitigation Banks 187A-41 – 187A-42