2020 Iowa Code > Chapter 151 – Chiropractic

2009 Iowa Code Chapter 151 – Chiropractic

2014 Iowa Code > Chapter 151 – Chiropractic

2016 Iowa Code > Chapter 151 – Chiropractic

2018 Iowa Code > Chapter 151 – Chiropractic