2022 Ohio Code 3746.24 – Tort actions – immunity

2009 Ohio Code 3746.24 – Tort actions – immunity

2014 Ohio Code 3746.24 – Tort actions – immunity

2013 Ohio Code 3746.24 – Tort actions – immunity

2015 Ohio Code 3746.24 – Tort actions – immunity

2016 Ohio Code 3746.24 – Tort actions – immunity

2018 Ohio Code 3746.24 – Tort actions – immunity

2020 Ohio Code 3746.24 – Tort actions – immunity